G - g

gaan ww. go
gaan, mee... ww. kon go
gaan, onder ww. dongo
gaan, op stap ww. go na doro
gaan, te keer ... ww. rigeri (1)
gaar bw. gari1
· · kba (6)
· · klari (2)
gammel bnw. swaki (1)
gans znw. gansi
garanderen ww. gi dyaranti
garantie znw. dyaranti
garnaal znw. sarasara
gast znw. fisiti (1)
gat znw. olo
gaten, veel znw. olo-olo (1)
gaten, vol bnw. olo-olo (2)
gatjes, iets die ... heeft bnw. boro1 (3)
gauw, heel bw. her'esi
gebabbel znw. tak'taki (2)
gebak znw. kuku1 (1)
gebaksoort znw. fiadu
gebarst bnw. baster (2)
gebed znw. begi2 (1)
gebergte znw. bergipresi
gebeuren ww. psa1
gebied znw. kontren
gebit, kunst... znw. tifi (2)
gebocheld bnw. bokru
gebod znw. komanderi (2)
geboeid bnw. buibui
gebogen bnw. beni (2)
geboorde bnw. boro1 (3)
geboren zijn ww. gebore
gebouw achterv. -oso
gebrek lijden ww. pina1 (1)
gebrekkig bnw. malengri (1)
gebroken bnw. broko1 (2)
· · brokobroko (2)
gebruiken ww. fasi2 (2)
· · kebroiki
· · nyan (2)
gecompliceerd bnw. frekti (3)
· · fromu (1)
gedachte znw. denki (3)
· · prakseri (3)
gedetineerde znw. straf'man
gedicht znw. powema
gedoopt zijn ww. dopu1 (2)
gedrongen gebouwd bnw. stampu2
geduld znw. pasensi
geel bnw. geri
geelkoper znw. gerikopro
geelzucht znw. gari2 (1)
geen bw. no (1)
geen enkel telw. no wan
geenszins bw. kwet'kweti
· tw. nono
geest znw. bakru (1)
· · edewinti
· · takrusani
· · winti2
· · yeye (1)
· · yeye (2)
· · yorka
geest, boze znw. ogriyeye
· · takruyeye
Geest Heilige znw. Santa Yeye
geest, kromanti znw. kromantiwinti
geest, tijger... znw. dyebri
· · tigriwinti
geesten bezweren ww. bonu (1)
geestenmaaltijd znw. yorkatafra
geestsoort znw. dyodyo
· · ingi (3)
· · leba
gefluister znw. syusyu (1)
gegons znw. wunwun1
gehaaid bnw. haira
geheel bnw. heri (1)
geheel, in zijn bw. her'heri1
geheim znw. inibere tori
· · kibritori
geheimzinnig bnw. dip'bere
gehoorzamen ww. arki (2)
gehuil znw. krei (2)
gehuwd bnw. trow (3)
geil bnw. krasi2 (4)
geit znw. krabita
geit (mannelijk) znw. bokoboko
gek bnw. tyepi (3)
· bw. law
gek houden ww. rei2
gek houden, voor de gezegde. ori ... na spotu
· ww. dyote (2)
· · kisi2 (3)
· · kori
gekibbel znw. kos'kosi1 (1)
· · krut'krutu (2)
gekke man znw. lawman
gekkenhuis znw. lawman-oso
gekko, dag... kamrawenke (2)
gekko, huis... kamrawenke (1)
gekko, knolstaart... znw. kwakwasneki
gekleed gaan ww. koti3
geklets znw. tak'taki (2)
gekneust bnw. masi (2)
gekonfijte vruchten znw. stofusani
gekreukt bnw. kroiki1 (2)
gekreun znw. dyeme (2)
gelach znw. lafu (3)
geladen bnw. span (7)
geld znw. duku (2)
· · moni (1)
· · sensi1 (2)
geld, klein... znw. pikinsensi
geld, vreemd znw. dorosei moni
geldboom znw. monibon
gelden ww. teri (2)
geldzak znw. monisaka
gele koorts znw. gerikorsu
geleden bw. di psa
geleden, kort bw. didyonsro
geleerde znw. bradi-edeman
· · koniman
· · leriman
· · sabiman
gelegenheid znw. okasi
gelegenheid, een gezegde. wan opo doro
geleidelijk bw. safrisafri
geliefde gezegde. mi gudu
· znw. lobiwan
gelijk bnw. speri1 (1)
gelijk hebben ww. (no) abi leti
gelijk maken ww. plata (7)
gelijkenis znw. agersitori
geloof znw. bribi (2)
geloven ww. bribi (1)
gelovige znw. bribisma
geluk znw. koloku (1)
geluk, altijd ... hebben gezegde. abi krin skin
geluk, geen ... hebben bnw. sowtu3
gelukkig bnw. breiti
· bw. koloku (2)
· · switi (4)
gemakkelijk bnw. makriki
gemakzuchtig bnw. makriki
gember znw. dyindya
gemberstroop znw. dyindyabiri
gemeen bnw. doti2 (4)
· · dyote (1)
· · lagi (3)
· · ogri (2)
· · wiswasi
gemeenheid znw. takrufasi
gemeenschappelijk bw. makandra (2)
gemengd bnw. moksi (2)
gemengdbloedige znw. dogla
· · sambo
gemengdbloedig(e) znw. malata
gemengde gerechten znw. moksipatu (2)
genade znw. bun-ati (1)
geneesmeester znw. dresiman
geneesmiddel znw. dresi (1)
geneesmiddel, magisch znw. obia
geneesmiddel, zelfgemaakte znw. osodresi
genezen ww. betre (3)
genezer (priester) znw. bonuman
· · obiaman
genieten ww. nyan (2)
genoeg bw. sari2
· telw. nofo
genoegen znw. bun (5)
gepraat znw. tak'taki (2)
geraamte znw. dedebonyo
gerecht znw. krutu (2)
· · nyanyan
gerecht, soort znw. her'heri2
gerechtsgebouw znw. krutu-oso
gereed bw. klari (1)
· · klar'klari
gereedschap znw. wrokosani (1)
gereedschap om mee te boren znw. boro1 (2)
gerimpeld bnw. ploiploi
geringschatting znw. dor'ai
gerinkel znw. krinkrin (2)
geroezemoes znw. wunwun1
· · wunyuwunyu
gerookt bnw. smoko (5)
gerookte (vis) bnw. brabakoto (2)
geroosterd (vlees) bnw. brabakoto (2)
gerst znw. groto (1)
gerucht znw. mofokoranti
geruchtenmachine znw. mofokoranti
geruststellen gezegde. ati sidon
geruzied znw. fet'feti (2)
geschenk znw. presenti
geschenk, als bw. kado (2)
gescheurd bnw. priti (2)
gescheurd zijn bnw. prit'priti (1)
geschreeuw znw. babari
geschreven zijn onoverg.ww. skrifi (2)
geschrokken zijn onoverg.ww. skreki1 (2)
geslacht znw. rutu (2)
geslachtsdeel znw. umapresi
geslachtsdeel, mannelijk znw. manpresi
geslachtsdeel, vrouwelijk znw. umapresi
gesloten bw. tapu1 (2)
gesneden bnw. koti1 (6)
gespannen zijn bnw. kaka2 (2)
gespierd bnw. dobru (3)
gespikkeld bnw. peni
gesteven bnw. stesre (2)
gestoofde bnw. stofu (2)
gestorvene znw. dede1 (3)
gestrafte znw. straf'man
gestreept bnw. strepi (2)
· · strepistrepi
gestremd (van melk) bnw. koti1 (7)
getal znw. nomru
getrouwd bnw. trow (3)
getuige znw. kotoigi (1)
getuigen ww. kotoigi (2)
getuigschrift znw. skoropapira
geur znw. smeri (3)
geur, een onaangename ... verspreiden ww. dampu (4)
geur, onaangename znw. dampu (3)
gevaarlijk bnw. kefalek (1)
· · ogri (2)
geval znw. tori (2)
gevangene znw. straf'man
gevangenis znw. dungru-oso
· · straf'oso
gevangenis, in de ... zijn gezegde. de na strafu
gevecht znw. feti (2)
gevecht, klein ongeregeld znw. fet'feti (4)
geven ww. gi1 (1)
geverfd bnw. ferfi (3)
gevlekt bnw. peni
gevlochten bnw. brei (2)
gevoel znw. firi (3)
gevolgen hebben gezegde. abi tere
gevorkte tak znw. krakatiki
gevouwen bnw. fow (2)
geweer znw. gon
· · ontigon
geweer, dubbelloops znw. tumofo gon (1)
geweer, machine znw. dagadaga
geweldadig bnw. dyango
geweldenaar znw. dyangoman
geweldig bnw. grontapu (2)
geweten znw. konsensi
gewetens wroeging gezegde. konsensi fonfon
geweven bnw. brei (2)
gewicht znw. pontu (2)
· · wegi (2)
gewichtige bnw. heihei (2)
gewiekst bnw. haira
gewoon zijn ww. gwenti (2)
· · lobi1 (4)
gewoonte znw. gwenti (1)
gewricht znw. skrufu2
gewricht (van de knie of been) znw. komki (2)
gezang znw. singi (2)
gezegende bnw. blesi (3)
gezellig bw. sukru (4)
· · switi (4)
· gezegde. tyari fatu
gezicht znw. fesi1 (1)
gezin znw. famiri (1)
· · oso (2)
gezond bw. gesontu
gezouten rijst znw. sowtu-aleisi
gezouten vis znw. sowt'fisi
gezwel znw. sweri2 (2)
gezwollen bnw. deki (2)
· · sweri2 (3)
gier znw. tingifowru
gier, grote geelkop... znw. geri-ede tingifowru (1)
gier, kleine geelkop... znw. geri-ede tingifowru (2)
gier, konings... znw. granman-tingifowru
gier, roodkop... znw. redi-ede tingifowru
gier, zwarte znw. blaka-ede tingifowru
gierig bnw. gridi (2)
· · knopo (5)
· · kundu3 (2)
· bw. bowtu4
gierig zijn ww. kundu3 (1)
gierigaard znw. gridiman
gierigheid znw. gridifasi (2)
gieten ww. kanti (4)
gijlieden pers.vnw. unu (1)
ginds bw. yanda
gist znw. dyesi
gisten ww. kari dyesi
gisteren bw. esde
glad bw. grati (1)
gladstrijken ww. grat'grati
· · grati (3)
glanzend bnw. brenki (1)
glas znw. grasi1 (1)
· · grasi1 (2)
glasscherven znw. brokobatra
glibberig bnw. loli (2)
glimlach znw. lafufesi
glimlachen ww. lafu (4)
glimmend bnw. brenki (1)
glimworm znw. fayaworon1
gloeiend bw. faya1 (3)
God znw. gado
· · Masra Gado
god znw. gado
godheid znw. gado
godin van de aarde znw. Aisa
godin v.d. grond znw. gronmama
goean, witkop znw. wet'ede-marai
goed bw. bun (1)
· · fiti (3)
· gezegde. n'e gi tori
goed en wel bw. bunbun (1)
goed gaan ww. drai (5)
goed, heel bnw. bunbun (3)
· bw. bunbun (2)
goedaardig bnw. bun-ati (2)
goedaardigheid znw. bun-ati (1)
goedemorgen tw. morgu
goedenacht tw. kuneti
goedenavond tw. kuneti
· · nafun
goederen znw. gudu (1)
goedgeefs, niet ... zijn bnw. sroiti
goedheid znw. bunfasi
goedkoop bnw. bunkopu
golf znw. skwala
goochelaar znw. tofruman
goochelen ww. tofru
gooien ww. fringi
· · iti
goot znw. gotro
gordeldier znw. kapasi
gordeldier, naaktstaart znw. pikinkapasi
gordeldier, reuzen... znw. granman-kapasi
gordeldiersoort znw. makakapasi
gordijn znw. garden
· · yarsin
gort znw. groto (2)
goud znw. gowtu (1)
gouddelver znw. gowtuman
gouden bw. gowtu (2)
gouden muntstuk znw. gowtumoni
goudhaas znw. konkoni (1)
goudsmid znw. gowtusmeti
gouvernement znw. lanti
gouverneur znw. granman (2)
gouverneur, residentie van znw. granman-oso
graat znw. fisibonyo
graf znw. grebi
grafsteen znw. grebiston
gram znw. gran1
granaatappel znw. granaki-apra
granaatappelboom znw. granakibon
grap znw. fatu2
· · komedi
· · spotu
grap, voor de ww. preiprei (1)
grappemaker znw. spotuman
grappen maken gezegde. prati fatu
grappen maken met ww. meki spotu nanga
grappenmaker znw. komediman
grappig verhaal znw. lafutori
gras znw. grasi2
gras, beschuit... znw. buskutugrasi
gras, hoog znw. grasigrasi (2)
grasluis znw. patataloso
grassoort znw. babun-nefi2
· · mangrasi
· · paragrasi
gratis bw. fu soso
graven gezegde. diki skopu
· ww. diki (1)
grazig bnw. grasigrasi (1)
grendel znw. greni (1)
grendelen ww. greni (2)
gretig bnw. gridi (3)
grietjebie znw. grikibi (1)
grijns znw. pir'tifi
grijnzen ww. piri ... tifi
grijpen ww. bowtu5 (1)
· · grabu (1)
grijsaard znw. granisma
grison znw. weti-aira
groeien ww. gro
· · hari watra
groen bnw. grun
groenten znw. gruntu
groenten, soep... znw. supuwiwiri
groentensoort znw. dagublat
· · kowsbanti
· · tayawiwiri
groentesoort znw. amsoi
· · antruwa
· · gropesi
· · kailan
· · paksoi
· · sopropo
groep znw. grupu
groep mensen znw. bosu (2)
groet znw. odi (1)
groeten ww. taki ... odi
groeve znw. grebi-olo
grof bw. grofu (2)
grond znw. doti1 (1)
· · gron (1)
· · gron (2)
grondbeginselen znw. fos'fosi sani
grondgewassen znw. gron-nyanyan
groot bnw. bigi (1)
· · bun (2)
· · hipsi
· bw. grofu (3)
grootbrengen ww. kweki
grootmoeder znw. granmama
· · oma (1)
groots bnw. kefalek (2)
grootspreken ww. skepi
grootvader znw. granpapa (1)
· · opa (1)
grot znw. bergi-olo
grote voorvoegsel. gran-2
· znw. bigiwan (1)
grote houten stamper znw. matatiki
guitaar znw. gitara
gujave (vruchtsoort) znw. guyaba
gulden znw. golu
gulzig bnw. gridi (3)
gulzigaard znw. gridiman
gunstig bw. bun (1)
Guyana znw. Gayana
Guyanees znw. Gayanaman
gymnastiekschoen znw. pata
Copyright © 2003