I - i

ibis, rode znw. flamingo
· · korikori
idee znw. denki (3)
idioot znw. lawman
ieder afzonderlijk znw. ibriwan
iedere bw. ala (2)
iedere keer vw. solanga (2)
iedereen vnw. alamala
· znw. ala sma
iemand vnw. suma (3)
iets znw. wan sani
iets goeds znw. bun (5)
ijlings bw. es'esi
ijsvogel znw. fisiman2 (2)
ijzer znw. isri (1)
ijzer(e) bnw. isri (2)
ik vnw. mi
in voorz. ini (1)
· · te1 (3)
in konflikt geraken ww. fasi3
inademen ww. hari ... bro
inbeelding znw. ferberde
· · ferberdesiki
inbegrepen vw. sosrefi (2)
inclusief vw. sosrefi (2)
indeuken ww. masi (1)
Indiaan znw. ingi (1)
Indiaans bnw. ingi (2)
Indianendorp znw. ingikondre
Indianentaal znw. ingitongo
indien vw. efu
indigoslang znw. konkonisneki
· · kruyaraman
indoen ww. poti
indrogen ww. hari watra
indruppelen ww. dropu (3)
inenten ww. spoiti (2)
influisteren ww. konkru (3)
ingewand znw. bere2
ingewanden znw. inibere
ingewikkeld bnw. dangra (1)
· · frekti (3)
· · fromu (1)
ingrediënten znw. wrokosani (2)
inhouden ww. koti1 (3)
injecteren ww. spoiti (2)
injectie znw. spoiti (3)
injectie geven ww. naki spoiti
injectie krijgen ww. teki spoiti
injectiespuit znw. spoiti (4)
inkepen ww. tyepi (2)
inkeping znw. tyepi (1)
inkepingen, met veel bnw. tyep'tyepi
inkerven ww. tyerfi
inkt znw. enki
inktfles znw. enkibatra
inktpot znw. enkipatu
inktvlek znw. enkiflaka
inladen ww. lai (1)
inleggen (van vlees) ww. spesrei (2)
inmiddels vw. a (srefi) pisten dati
inpakken ww. domru
insectenlarve znw. woron (2)
insekticide, vloeibare znw. flit (2)
insluipen ww. boro2 (1)
inspekteur znw. inspektoro
inspuiten ww. spoiti (2)
insteken ww. sutu3 (1)
instoppen ww. sutu3 (1)
· · trusu (1)
instrueren ww. skoro (2)
intelligent bnw. srapu (4)
· gezegde. ede krasi
invalide znw. malengrisma
invalide maken ww. malengri (2)
invetten ww. fatu1 (4)
inwrijven ww. lobi2
· · wrifi
inzien ww. kon si
Copyright © 2003