J - j

ja tw. ai1
· vnw. iya (1)
· vw. iya (2)
jaar znw. yari1 (1)
jaar, begin van het znw. bakayari
jaar, einde van het znw. mofoyari
jaar, volgend bw. trayari
jaarwisseling znw. yari1 (2)
jacht znw. onti (2)
jachtgeweer znw. ontigon
jachthagel znw. agra
jachthond znw. ontidagu
jagen ww. onti (1)
jager znw. ontiman1
jaguar znw. penitigri
· · tigri1 (1)
jaloers bnw. dyarusu (3)
jaloers zijn gezegde. abi bigi-ai
· ww. dyarusu (1)
jaloersheid znw. mandimandi
jaloezie znw. dyarusu (2)
· · dyarusufasi
· · yarsin
jarig zijn ww. friyari (1)
jas znw. dyakti
Javaan znw. Yampaneisi (1)
javaans bnw. Yampaneisi (2)
jawslijder znw. yasiman
je vnw. yu
jenever znw. yaneifri
jengelen ww. stowtu (1)
jeuk znw. kraskrasi
jeuken ww. beti (3)
· · krasi1 (2)
jezelf wederkerend.vnw. yusrefi
jij vnw. yu
jokken ww. yoku
jong bw. yongu (1)
jong, heel bnw. watra (4)
jongedame znw. pikinmisi
jongeheer znw. pikinmasra
jongeman znw. yonguboi
· · yonkuman
jongen znw. boi1 (1)
· · manpikin (1)
· · yongu (4)
jongen (van dieren) znw. pikin2 (3)
jongs, van ... af aan bw. pikinpikin (2)
Jood znw. Dyu
jouw vnw. yu
juffrouw znw. ifrow (1)
· · pikinmisi
juist bw. bun (1)
· · yoisti
juiste bnw. leti3
jujube, Indische znw. oleif (1)
jullie pers.vnw. unu (1)
jurk znw. yapon
jurk, traditionele znw. koto (2)
jus znw. sowsu
jutezak znw. seirisaka
juweelswerk znw. botoketi (2)
Copyright © 2003