N - n

na voorz. baka3 (2)
naaien ww. nai
naakt bnw. sososkin
naald znw. nanai
naald, oog van znw. nanai-olo
naam znw. Abeniba
· · Adyuba
· · Afiba
· · Akuba (1)
· · Amba
· · Kodyo1
· · Kofi1
· · Kwaku
· · Kwami
· · Kwamina
· · Kwasi1
· · Kwasiba
· · nen (1)
· · Yaba
· · Yaw
naam dragen ww. tyari ... nen
naar voorz. na2 (1)
naast voorz. sei (3)
· vw. boiti2 (2)
nacht znw. neti (1)
nachtpot znw. pis'patu
nachtspiegel znw. akuba dyendyen
nadat bw. fa2 (1)
· vw. baka di
nadenken gezegde. prakseri go prakseri kon
· ww. denki (2)
· · poti prakseri
nadenken, niet gezegde. no kon nanga wan weri
nadien bnw. bakaten
· bw. bakabaka (3)
nagel znw. nangra (1)
nagelriem ontsteking znw. setkoiri
nakomeling gezegde. pikin pikin
· znw. bakapikin
nakomer znw. bakaman (1)
namiddag bw. bakadina
nat bnw. nati (2)
nat maken ww. nati (1)
nauw bnw. smara (1)
· · smara (2)
· bw. krosbei
nauwelijks bw. fa2 (1)
navel znw. kumba
navelstreng znw. kumbatitei
nederig bnw. sakafasi (2)
nederig zijn ww. abi sakafasi
nederigheid znw. sakafasi (1)
Nederland znw. bakrakondre
· · Ptata1
Nederlander znw. bakra (1)
nee tw. no (2)
neef znw. nefo (1)
· · nefo (2)
neen tw. nono
neerdrukken ww. broko ... saka
neergedrukt bw. brokosaka
neerknielen ww. saka kindi
neerleggen ww. saka2 (5)
neerleggen, zich ... bij ww. saka ensrefi
neertellen ww. teri (1)
negen telw. neigi
negentien telw. tin-na-neigi
negentig telw. neigitenti
neger znw. blakaman
· · nengre (1)
negeren ww. skotu (4)
negerin znw. blaka-uma
· · nengre-uma
nek znw. bakaneki
· · neki (1)
nemen ww. teki (1)
nep bnw. falsi
nerf, blad... znw. printa
nergens znw. no wan presi
nerveus gezegde. ati de na dyompo
· · ati de na dyompo
nervositeit znw. senwe (3)
nest znw. nesi
nest, wespe... znw. dot'oso
net bw. leti4
net als bw. neleki
· vw. soleki fa
netel znw. krasiwiwiri
netjes bnw. krin (1)
neus znw. noso1
neus, de ... optrekken ww. hari ... noso
neus, de ... snuiten gezegde. bro noso
neus, ophalen voor gezegde. hari ... noso
neusbeen znw. nosobonyo
neusbeer znw. kwaskwasi
neusgat znw. noso-olo
nevel znw. dampu (1)
niemandal, voor bw. fu soso
nier znw. niri
niet bw. no (1)
niet over te gaan gezegde. tan sidon
niet, volstrekt bw. kwet'kweti
nietigheid znw. sososani
niets ontken.vnw. noti
niets, helemaal bw. not'noti
nietsnut znw. sakasaka (2)
niettemin bw. toku
nieuw bnw. nyun
nieuw, splinter... bw. nyunyun
nieuwjaar znw. yari1 (2)
nieuwjaarsdag znw. nyunyari
nieuwjaarsdag, na znw. bakayari
nieuwjaarsdag, voor znw. mofoyari
nieuwsbericht znw. nyunsu
nieuwsgierig bnw. bemui (2)
nijd znw. dyarusufasi
nimmer bw. noiti
nodig bw. fanowdu
nodig hebben ww. abi fanowdu
noem maar op bw. kari kon
noemen ww. kari (2)
nog bw. ete
nog een keer bw. baka4 (1)
nogmaals vw. agen
nok znw. noko
noni znw. didibri-apra
nonsens znw. sososani
nood znw. nowtu
nood lijden ww. pina1 (1)
noodlijdend bnw. pina1 (4)
noodmarkt znw. pikin wowoyo
nooit bw. noiti
noot, purgeer... znw. sketnoto
noot, sawari... znw. nengrenoto
nootmuskaat znw. notmuskati
notabele znw. bigidagu
· · bigifisi
· · heiman
notaris znw. notarsi
nu bw. now
· · nownowde
· vw. ma2 (2)
nu meteen bw. nownow
nuchter worden gezegde. kisi ensrefi
nuchter zijn gezegde. de nanga krin ai
nul ontken.vnw. noti
nummer znw. nomru
nuttigheid gezegde. tan bun
Copyright © 2003