O - o

obstinaat bw. tranga-ede
oceaan znw. se
ocelot znw. tigrikati
oerwoud znw. busi
oever znw. syoro
· · watrasei
of bw. noso2
· vw. efu
offer znw. pai (3)
offerande znw. ofrandi
officier znw. ofisiri
oftewel vw. sobun (1)
ogen neerslaan ww. saka ... ai
ogenblik znw. momenti
ogenblik, op dit bw. nownowde
oimhakken ww. kapu trowe
okee tw. afen
oker znw. okro
okersoep znw. okrobrafu
oksel znw. ondro-anu
olie znw. oli (2)
olie, geparfumeerde znw. switismeri-oli
olielampje znw. kokolampu
· · olilampu
olifant znw. asaw
olijf znw. oleif (1)
olijfboom znw. oleifbon
olijfolie znw. oleif-oli
om voorz. fu (3)
· · lontu (2)
oma titel. oma (2)
· znw. granmama
omdat vw. bika
· · di (4)
· · fa2 (2)
· · fu di
· · na di
omdraaien overg.ww. drai ... lontu (1)
omgeving znw. birti (2)
· · kontren
omhakken ww. fala1
omheen wikkelen ww. frekti (4)
omhelzen ww. brasa (1)
omhelzing znw. brasa (2)
omkantelen ww. dompu (2)
· · drai (3)
· · kanti (2)
omkeren ww. drai (2)
omlaaglaten ww. saka2 (5)
omringen ww. lomboto
· · lontu (4)
omroepen ww. bari2 (2)
· · brotyas
omschutten ww. skotu lontu
omsingelen ww. lomboto
· · lontu (4)
omslagdoek znw. pangi
omspelen (bij sport) ww. beni (5)
onafhankelijkheid znw. srefidensi
onbehouwen bw. grofu (2)
onbelangrijk bnw. berefuru
onbelangrijke znw. pikinwan
onbeleefd bw. grofu (1)
onbetrouwbaar bnw. doti2 (4)
· · dyote (1)
ondanks vw. aladi
· · awinsi fa
· · fa a no fa (1)
onder voorz. ondro (1)
onderborstrok znw. ondrobosroko
onderbroek znw. ondrobruku
onderbuik znw. ondrobere
onderdanigheid znw. sakafasi (1)
onderdelen znw. inibere
onderdoen ww. ondro (2)
ondergeschikt persoon znw. lagiman (1)
· · pikinman
ondergoed znw. ondrokrosi
onderhoud znw. ondrow (1)
onderhouden ww. ondrow (2)
onderin bw. ondrosei
onderjurk znw. ondroyapon
onderkant bw. ondrosei
onderkleding znw. ondrokrosi
onderrok znw. ondrokoto
onderschatten gezegde. doro ... na ai
onderste gedeelte znw. futusei
ondersteunen ww. ori baka
ondertussen vw. a (srefi) pisten dati
ondervinden ww. ondrofeni (1)
ondervinding znw. ondrofeni (2)
onderwereldfiguur znw. hebiman
onderwied bnw. grasigrasi (1)
onderwijs znw. leri1 (3)
onderwijs genieten idioom. teki skoro
onderwijzen ww. leri1 (1)
onderwijzer znw. skoromeister
onderwijzeres znw. ifrow (2)
· · skoro-ifrow
· · skoromisi
onderzoek znw. ondrosuku (2)
onderzoeken ww. ondrosuku (1)
· · stuka (1)
· · diki suku
ondeugend bnw. kwai (1)
· · ogri (1)
ondiep bnw. plata (2)
ondragelijk gezegde. moro mofo
onecht bnw. falsi
oneens zijn ww. feti (3)
onenigheid znw. kesekese
· · mandimandi
ongaar bw. kruwa (1)
ongeduldig bnw. grubagruba
ongehoorzaam bnw. trangayesi (1)
ongehoorzaam blijven ww. tranga ... yesi
ongehoorzaamheid znw. trangayesi (2)
ongekookt bnw. lala (1)
ongeluk znw. mankeri (1)
· · ongoloku (1)
ongelukkig bnw. ongoloku (2)
ongemak znw. krasi-ede
ongenode gast znw. boroman (1)
ongerechtigheden znw. kruktudu
ongerechtigheid znw. kruktufasi
ongeveer voorz. wan1 (4)
onhoudbaar gezegde. moro mofo
onlangs bw. tra dei
onmiddellijk bw. esbiten
· · wantewante
onnodig bw. langalanga2
onomwonden bw. grat'hari
onrijp bw. yongu (2)
onrust znw. dyugudyugu (1)
· · opruru (1)
onrustig bnw. dyompodyompo (1)
· · dyugudyugu (2)
onrustig zijn ww. dyompodyompo (2)
onruststoker znw. trobiman
ons pers.vnw. unu (2)
· vnw. wi
onsteking, nagelriem znw. setkoiri
onstuimig bnw. krasi2 (3)
onstuimig zee of rivier znw. sek'watra
onstuimig zijn ww. sek'seki (2)
onszelf wederkerend.vnw. unsrefi (2)
· · wisrefi
ontbreken ww. mankeri (2)
onthuld gezegde. kon na krin
onthullen gezegde. tyari kon na krin
ontlasting, harde znw. trangabere
ontmaagden bw. broko1 (3)
ontmoedigd bw. brokosaka
ontmoedigen ww. broko ... saka
ontmoeten ww. miti1 (1)
· · tuka
ontploffen ww. panya (2)
· · sutu2
ontrouw zijn ww. waka (3)
· · wakawaka (2)
ontspannen gezegde. lekti ... ede
ontsteking, oog znw. soro-ai
ontsteking, oor znw. yesi-ati
ontstoken zijn ww. soro (2)
ontucht znw. hurulibi
ontwaken ww. wiki2 (2)
ontwennen gezegde. lasi gwenti
ontwortelen ww. rutu puru
ontzettend bnw. grontapu (2)
onverstandig bw. lawlaw
onverzadigbaar idioom. langa bere
onze pers.vnw. unu (2)
· vnw. wi
oog znw. ai2
oog ontsteking znw. soro-ai
oogappel gezegde. mi wan ai karu
ooghaar znw. ai-wiwiri
ooglid znw. ai-buba
oogsten ww. koti1 (5)
ook bw. owktu
· · tu2
· vw. sosrefi (1)
oom znw. omu (1)
oor znw. yesi
oor ontsteking znw. yesi-ati
oorbel znw. yesilinga
oorholte znw. yesi-olo
oorlel znw. yesibuba
oorlog znw. feti (2)
oorlogsschip znw. fetisipi
oorpijn znw. yesi-ati
oorring znw. yesilinga
oorschelp znw. yesibuba
oorsmeer znw. yesidoti
oorsprong znw. rutu (2)
oorzaak znw. ede (2)
op bw. klari (1)
· voorz. na2 (1)
· · tapu3
op slot bnw. sroto (4)
op zijn ww. kba (2)
op zijn Hollands bw. bakra fasi
opa titel. opa (2)
· znw. granpapa (1)
opblazen ww. pompu (2)
opbrengen ww. kweki
opdat vw. bika
opeens bw. wantron so
open bnw. opo1 (2)
· · opo1 (4)
open maken ww. opo1 (3)
openbaar komen, in het gezegde. kon na leti
openbaar maken gezegde. tyari kon na krin
openbaar worden gezegde. kon na krin
opendoen ww. opo1 (1)
openen ww. opo1 (3)
openhartig bnw. prit'pangi
opening znw. olo
openmaken ww. opo1 (1)
openscheuren ww. priti opo
opensperen ww. piri (2)
openwaaien ww. wai opo
opereren ww. koti1 (2)
opgeven, de moed gezegde. lasi ati
opgezet bnw. deki (2)
ophalen ww. go teki
ophangen ww. anga1 (2)
· · anga-anga (3)
ophef znw. babari
· · pranpran (1)
opheffen ww. opo3 (1)
ophitsen gezegde. sutu faya gi
ophopen ww. ipi (2)
ophouden ww. kba (1)
· · kba (3)
· · tapu2 (2)
· · wai1 (5)
opklaren ww. opo1 (5)
opkoken ww. opokuku
opkomen ww. hari watra
oplappen ww. butbutu
opletten gezegde. tan na ai
opletten, goed gezegde. piri ai gi
opmaken ww. dringi (3)
opmaken (voor een confrontatie) gezegde. kari ... gari
opnemen ww. piki2 (1)
opnieuw vw. agen
opniew bw. baka4 (1)
opossum, bruine znw. froktu-awari
opossum, kortstaart znw. moismoisi-awari (2)
opossum, muis... znw. bus'moismoisi
opossum, vieroog znw. fo-ai-awari
opossum, water znw. watra-alata
· · watra-awari
opossumsoort znw. moismoisi-awari (1)
oppassen ww. luku (3)
oppergodheid znw. Anana
opperhoofd znw. gran-edeman
oppoetsen ww. brenki (2)
oprapen ww. piki2 (1)
oproep znw. kari (3)
oproepen ww. seni kari
oproer znw. opruru (1)
oproerig znw. bradyari
opruimingsdienst znw. bronbere
opscheppen gezegde. meki bigi
· ww. dyaf
· · skepi
opschieten ww. koti2 (2)
opschieten met ww. lobi1 (3)
opschieten met anderen ww. makandra (3)
opschik znw. pranpran (2)
opschudding znw. dyugudyugu (1)
opschuiven ww. dribi (2)
· · skoifi
opslaan ww. kibri (2)
opsluiten ww. sroto (5)
opsnijden ww. dyaf
opstaan ww. opo2 (1)
· · opo tnapu
opstapelen ww. ipi (2)
optellen ww. teri (1)
optillen ww. opo3 (1)
optrekken ww. makandra (3)
opwarmen ww. skreki2 (2)
· · waran (2)
opwinden (van uurwerken) ww. gi keti
opzettelijk bw. espresi
opziener znw. basya (1)
opzij gaan ww. skoifi
opzuigen ww. soigi gwe
oranje stokje znw. alanyatiki
oranje, zuur znw. alanya
· · korsow-alanya (1)
· · swa-alanya
orde, in ... maken ww. seti (1)
organisatie znw. orga (2)
organiseren ww. orga (1)
orleaan znw. kusuwe
oropendola, groene (vogelsoort) znw. busi-ponpon
· · ponpon2 (2)
oropendola, kuif... (vogelsoort) znw. ponpon2 (1)
os znw. burkaw
otter znw. watradagu
otter, braziliaanse reuzen... znw. bigi-watradagu
otter, zwamp... znw. pikin-watradagu
oud bnw. bigi (2)
· · grani (1)
· · owru1 (1)
oud worden ww. owru1 (2)
oud zijn gezegde. de tapu ... yari
oude, oudere znw. owruwan
ouder, overgroot... znw. afo (1)
oudere znw. granisma
ouders znw. bigisma (1)
ouderwets bnw. fosten (2)
ouderwets (mode) bnw. owruten
oudjaar (31 december) znw. owruyari (1)
oudje znw. gangan
· · granpapa (2)
oven znw. onfu
over voorz. abra (4)
· · abra (6)
· · fu (4)
over gaan ww. saka2 (6)
overal bw. alape
· · ala sei
overblijven ww. libi3
· · tan abra
overbluffen gezegde. fon nanga mofo
overdag bw. deiten
overdrijven bw. tumsi
overeenkomen gezegde. meki mofo
· ww. agri
· · akruderi (2)
overeenkomst znw. akruderi (1)
overgaan ww. abra (2)
· · psa4
overgeven, zich ww. gi ensrefi abra
overgrootouder znw. afo (1)
overheid znw. lanti
overheidsdienst znw. lantiwroko
overhellen ww. anga go na wan sei
overhemd znw. empi
overkant znw. abrasei
overkant, aan de ... van bw. abrasei fu
overkomen ww. miti1 (2)
overleveren ww. gi ... abra
overlijdensbericht znw. dedeboskopu
overlopen ww. lon abra
overmatig bw. psa marki
overmeesteren ww. moro (4)
overmorgen bw. tra tamara
overnemen ww. teki abra (1)
overpeinzen gezegde. prakseri go prakseri kon
overschrijden ww. psa2 (3)
oversteken ww. abra (1)
· · koti ... abra
overstromen ww. frudu (2)
· · lai (2)
· · sungu (1)
overstroming znw. frudu (3)
overvallen ww. tapu2 (1)
overvloed, in bnw. hilahila
· gezegde. fu naki dagu
overvloed, in ... zijn bnw. bogobogo
· gezegde. fu naki dagu
overvloedig bnw. bogobogo
overvloedig voorhanden zijn ww. lai (2)
overvloedig zijn ww. monyo
overwegen gezegde. wegi go wegi kon
overwerken gezegde. wroko ... skin
overwinnaar znw. winiman
overwinnen ww. wini (2)
overwoekerd bnw. busbusi (2)
Copyright © 2003