R - r

raad znw. rai (1)
raadgever znw. raiman
raadsel znw. raitori
raam znw. fensre
raampje znw. loiki1
racefiets znw. lonbaisigri
raden ww. rai (2)
radio znw. konkrudosu
· · pokudosu
rammelaar znw. maraka
· · sek'seki (1)
rammelen ww. fon (1)
rand znw. lanki
ras, een gemengd bnw. basra
ras, gemengd znw. dogla
· · sambo
rasecht bnw. lala (3)
rasp znw. gritgriti
raspen ww. griti (1)
rat znw. alata
· · busi-alata
rat, stekel... znw. maka-alata
ratelslang znw. sakasneki
rattenslang, bruine ingibangi (1)
· znw. lektere
rauw bnw. lala (1)
rauw geur znw. lala (2)
razend bnw. krasi2 (1)
reageren ww. rigeri (1)
realizeren, zich ww. kon ferstan
recht znw. leti2
rechtbank znw. krutu (2)
rechtdoor bw. langalanga1
· · let'opu
rechter znw. krutubakra
· · krutubasi
· · krutuman (2)
rechterhand znw. leti-anu
rechterkant znw. leti-anu sei
· · letisei
rechtop bw. let'opu
rechts znw. letisei
rechtszaken znw. krututori
rechtszitting znw. krutu (2)
rechttoe rechtaan bw. grat'hari
rechtvaardig bnw. krin (5)
· bw. fiti (3)
redden ww. yepi (1)
rede znw. wortu (2)
rede, in de ... vallen gezegde. koti wan sma mofo
reden znw. ede (2)
reeds lang bw. langaten
regelen ww. orga (1)
· · sani (2)
· · seti (1)
regen znw. alen
· · sibibusi
regen, lichte znw. fin'fini-alen
regenbak znw. alenbaki
regenboog znw. alenbo
regenjas znw. alendyakti
regentijd znw. alenten
regenton znw. alenbari
regenvat znw. alenbari
regenwater znw. alenwatra
regeren ww. rigeri (2)
· · tiri2 (1)
regering znw. lanti
· · tiri2 (2)
register, staats znw. lantibuku
reiger znw. sabaku
rein bnw. kaseri
· · krin (1)
reis, op ... gaan gezegde. go na waka
reizen ww. koiri (3)
· · waka (1)
rekenen op gezegde. bow tapu wan sma/sani
rekening, op ... kopen ww. borgu2
rekenschap afleggen ww. gi frantwortu
rel znw. opruru (1)
relatie znw. famiri (2)
· · famiriman
remmen, hard gezegde. dyuku a rem
rennen ww. lon (1)
repareren ww. meki (3)
respect znw. lespeki (1)
· · sakafasi (1)
respecteren ww. lespeki (2)
reuk znw. smeri (3)
reukwerk znw. switismeri
reukzeep znw. swit'sopo
revanche znw. refrensi (1)
revérence znw. kosi2
rib znw. krabnari
· · lebriki
ribbenkast znw. lebriki
richten ww. marki (5)
· · strafu (2)
ricinusolie znw. kastroli
rieken onoverg.ww. smeri (2)
riem znw. banti1 (2)
· · leribuba (1)
riem, met een ... zwepen ww. leribuba (2)
rij znw. lo3
rijden ww. rei1 (1)
· · rei1 (2)
rijden, hard ww. lon (3)
rijden, met grote snelheid ww. lon (3)
rijgen ww. ligiligi
rijgen, aaneen... ww. tringi
rijk bw. gudu (2)
rijkaard znw. guduman
· · moniman
rijkdom znw. gudu (1)
rijke znw. bigidagu
rijksdaalder znw. dala
rijp bnw. lepi (1)
rijpen ww. lepi (2)
rijst znw. aleisi
rijst, gekookt znw. moksi-aleisi
rijst (gekookt met kokosnoot) znw. kronto-aleisi
rijstmolen znw. aleisimiri
rijstschotel znw. anitriberi
rijstveld znw. aleisigron
rijstzak znw. aleisisaka
rillen ww. beifi
rimpel znw. ploi (2)
rimpelig bnw. ploiploi
ring znw. linga
ring, neus... znw. nosolinga
ringworm znw. lingaworon
ritueele baden gezegde. wasi wan watra
· ww. wasi (3)
ritueele maaltijd znw. kratafra
rivier znw. liba
rivierkant znw. syoro
riviermond znw. libamofo
rivieroever znw. libakanti
· · watrasei
roddelaar znw. konkruman (1)
roddelen ww. hoigri (2)
· · konkru (2)
roeien ww. lo1
roeiwedstrijd znw. streiboto
roepen ww. bari2 (1)
· · kari (1)
· · bari kari
roepen, laten ww. seni kari
roeren ww. drai (2)
roest znw. frustu (1)
rog znw. spari
rog, zoetwater- znw. libaspari
rog, zoutwater... znw. sespari
rok znw. koto (1)
roken ww. smoko (1)
rollen ww. lolo (1)
roller (om te verven) znw. lolo (3)
rommel znw. bongro
· · bugubugu1
· · pototo
· · samasama
rommelen ww. sasi
rommelig bnw. bruya (3)
rond bnw, bw. lontu (1)
· bw. lontu (3)
rond broodje znw. boru
ronddraaien onoverg.ww. drai lontu (1)
rondgaan ww. lontu (4)
rondhangen ww. draidrai (3)
rondhangen, ergens gezegde. anga na
rondlopen onoverg.ww. drai lontu (2)
· ww. wakawaka (1)
rondom bw. lontu (3)
rondtasten ww. fir'firi
rood bnw. redi
rook znw. smoko (4)
rook uitlaten ww. smoko (2)
room znw. lun
Rooms-Katholiek znw. Lomsu (1)
Rooms-Katholieke kerk znw. Lomsukerki
roos znw. rowsu
roosteren ww. brabakoto (1)
· · losi (1)
· · losi (2)
rouw ww. row (2)
rouwbeklag znw. dede-oso
rouwen ww. row (1)
rouwkleding znw. rowkrosi
rouwplechtigheid znw. aitidei
rover znw. abani
rozijn znw. rosen
rubber znw, bnw. balata1 (1)
rubbersap znw. balata1 (2)
rubbertapper znw. balataman
rug znw. baka1
· · mindribaka
rug, de ... toekeren gezegde. drai ... baka gi
rug strekken ww. hari ... baka
ruggegraat znw. bakabonyo
rugpijn znw. baka-ati
ruigharig bnw. fugufugu (1)
ruiken onoverg.ww. smeri (2)
· overg.ww. smeri (1)
ruiker znw. boketi
· · owruyari boketi
ruilen ww. kenki (2)
ruimte znw. presi
rukken ww. hari1 (1)
· · kiki
rul bnw. fugufugu (2)
rum znw. bita (3)
· · sopi (2)
rumkoek znw. sopikuku
rumoer znw. opruru (2)
rumoerig bnw. opruru (3)
rund znw. kaw1
rundvlees znw. kawmeti
rups znw. woron (2)
rups, brand... znw. fayaworon2
rust znw. rostu (2)
rust, tot ... komen gezegde. kowru ... ati
rustbank, houten znw. gaba
rusteloos bnw. dyompodyompo (1)
rusteloos zijn ww. dyompodyompo (2)
rusten gezegde. bro ... ede
· · lekti ... ede
· ww. bro (4)
· · rostu (1)
rusten, zit te gezegde. bro ... futu
rustig bw.
· · safri (1)
· · safri (2)
· · tiri1 (1)
rustig, heel bw. saf'safri (1)
rustplaats znw. rostupresi
ruw bw. grofu (1)
· · grofu (2)
ruzie ww. koti2 (1)
· znw. atibron
· · toko
· · trobi (1)
ruzie krijgen ww. fasi3
ruzie maken gezegde. psa wan toko
· ww. feti (3)
· · krutu (3)
ruzie zoeker znw. trobiman
ruzieën ww. fet'feti
Copyright © 2003