S - s

's avonds bw. neti (2)
's morgens bw. mamanten (2)
's morgens, vroeg bw. musudei
's nachts bw. neti (2)
's ochtends bw. mamanten (2)
saai bnw. dede2 (3)
· ww. soi
sabbat znw. sabadei
saki, baard... znw. bisa
· · kwataswagri
saki, witkop znw. wanaku
salaris znw. moni (2)
samen bw. makandra (1)
samenkomst znw. konmakandra
samenspannen tegen ww. lomboto
· · lontu ... fon
saus znw. sowsu
savanne znw. sabana (1)
sawarinoot znw. sawarinoto
schaaf znw. skafu (2)
schaal, Indiaanse znw. prapi
schaal (schotel) znw. skarki
schaamstreek znw. mindrifutu
schaamte znw. syen (1)
schaamte, valse gezegde. teki syen, nyan wisi
schaap znw. skapu
schaapskooi znw. skapupen
schaar znw. sisei
schaarbek znw. fisiman2 (4)
schaars zijn ww. pina1 (3)
schaduw znw. kowrupe
schamen, zich ww. syen (3)
schande znw. syen (1)
schande krijgen gezegde. kon na syen
schandelijk bnw. syen (2)
schapevel znw. skapububa
scharrelkip znw. osofowru
schat znw. gudu (1)
schat, mijn gezegde. mi gudu
schateren ww. bari lafu
schaterlachen ww. bari lafu
schaven ww. skafu (1)
schedel znw. edekrabasi
scheef bnw. kron (1)
· · skoinsi
scheenbeen znw. bonfutu
scheiding znw. prati (2)
· · pratifasi
schelpen znw. skropu
schemerig bnw. dungrudungru
schenken ww. kanti (4)
schenkkan znw. kan2
schepeling znw. botoman
· · sipiman
scheren, het hoofd kaal ... ww. piri ... ede
scheren, langs ww. skefti2
schermutselen ww. fet'feti (3)
schermutseling znw. fet'feti (4)
scherp bnw. srapu (1)
· bw. srapu (3)
scheur znw. priti (3)
scheuren ww. priti (1)
· znw. prit'priti (2)
schieten ww. sutu1 (1)
schietlood znw. loto (1)
schiften ww. skefti1 (1)
schijnen ww. gersi (1)
schikken ww. seti (1)
schil znw. buba
schilder znw. ferfiman
schilderen ww. ferfi (2)
schilderij znw. skedrei
schildpad znw. sekrepatu
schildpad, bochel... znw. kron-neki (2)
· · skoifineki (2)
schildpad, bos... znw. busisekrepatu
schildpad, kikkerkop... znw. kron-neki (3)
· · skoifineki (3)
schildpad, roodkop-deuk... znw. kron-neki (1)
· · skoifineki (1)
schildpad, savanne... znw. redifutu sekrepatu
· · sabanasekrepatu
schildpad, water... znw. watra-sekrepatu
schildpad, woud... znw. busisekrepatu
schilferig bnw. pir'piri (1)
schillen ww. piri (1)
schimmel znw. buku2 (1)
schip znw. sipi
schipper znw. kapten (4)
schoen, gymnastiek... znw. pata
schoenen znw. susu
scholier znw. skoropikin
schommelstoel znw. boboisturu
school znw. skoro (1)
school, kleuter of peuter znw. preiskoro
school (van vissen) znw. bosu (4)
schoolkinderen znw. skoropikin
schoon bnw. krin (1)
schoonmaken ww. krin (2)
schoot gezegde. tapu wan sma bowtu
schop znw. skopu2
schoppen ww. skopu1
schoppen, ver gezedge. skopu en fara
schorpioen znw. kruktutere
schort znw. feskoki
schoteltje znw. skotriki1
schouder znw. skowru
schouders ophalen gezegde. hari ... skowru
schouwspel znw. syow2
schraapsel znw. krab'krabu1 (3)
schreeuwen gezegde. hari ... neki titei
· ww. bari2 (1)
· · bari kari
schreien ww. krei (1)
schrijfpen znw. pen3
schrijven overg.ww. skrifi (1)
schrijver znw. skrifiman (1)
schrik znw. skreki1 (3)
schrikken overg.ww. skreki1 (1)
schrobben ww. griti (2)
· · gruma
· · grumagruma (2)
· · skrobu
· · skuru (1)
schroef znw. skrufu1 (1)
schroeven ww. skrufu1 (2)
schroot znw. panya-agra
schub (vis) znw. fisibuba
schubben znw. buba
schudden ww. seki
schudden, heen en weer ww. sek'seki (3)
schuilen onoverg.ww. kibri (1)
schuilplaats znw. kibripresi
schuim znw. skuma (1)
schuimen ww. skuma (2)
schuin bnw. skoinsi
schuiven ww. dribi (2)
· · skoifi
schuld znw. fowtu (1)
· · paiman (1)
schuld dragen gezegde. tyari nen
schuren ww. griti (2)
· · krabu1 (1)
· · skuru (1)
schurft znw. kraskrasi
schurk znw. abani
Schüsterdruif znw. droifibon (2)
schutting znw. skotu (1)
schutting, van een ... voorzien ww. skotu (2)
scoren, doelpunt gezegde. lai a bal
sedert vw. sensi2
selderie znw. supuwiwiri
sergeant znw. syant
sesamzaad znw. abongra
sieraden, gouden znw. gowtusani
sigaar znw. sigara
sikkel znw. babun-nefi1
sinaasappel znw. apresina
sinds vw. sensi2
situatie znw. tori (2)
sjamaan znw. wisiman
sjouwen ww. syow1
sjouwer znw. syowman
skink kamrawenke (3)
slaaf znw. srafu
slaaf, ontvluchte znw. lowenengre
slaag znw. fonfon
slaan ww. fon (1)
· · klapu (3)
· · krawasi (1)
· · naki (1)
slaan, meermalen ww. nak'naki
slaan, met een plank ww. planga1 (2)
slaan, met hout ww. bowtu3 (3)
slaan, met iets ww. naki wan ...
slaap znw. sribi (2)
slaap, diepe znw. dedesribi
slaapgoed znw. sribikrosi
· · sribisani
slaapkamer znw. sribikamra
slaapmat, gevlochten znw. papaya2
· · sribi-papaya
slaapplaats znw. sribipresi
slachten ww. srakti
slachthuis znw. srakti-oso (1)
slag ww. naki (1)
slagader znw. brudutitei
slagen ww. psa4
slager znw. sraktiman
slagerij znw. srakti-oso (2)
slagregen znw. sibibusi
slak znw. pakro (1)
slakkenhuis znw. pakro (2)
slakkenwouw znw. pakro-aka
slang znw. langaman (2)
· · sneki
slang, bruine ratten... znw. lektere
slang, geelbuik... znw. reditere
slang, groene lanspunt... popokaisneki (1)
slang, indigo znw. konkonisneki
· · kruyaraman
slang, kattenoog... znw. pina-owrukuku
slang, kielrug... znw. reditere
slang, koraal... krarasneki (1)
slang, lanspunt... znw. owrukuku1
slang, papegaai... popokaisneki (1)
slang, paradijsboom... swipi (1)
slang, spitsneus... znw. busiswipi
slang, water... znw. watrasneki
slangehalsvogel znw. fisiman2 (5)
slangsoort ingibangi (3)
· krarasneki (2)
· krarasneki (3)
· popokaisneki (3)
· popokaisneki (4)
· popokaisneki (5)
· swipi (2)
· swipi (3)
· trangabaka (1)
· znw. alatasneki
· · kapasisneki
· · krawatasneki
· · makasneki
· · srikasneki
· · titeisneki
· · todosneki
· · trangabaka (2)
· · walapasneki
slank bnw. fin'fini (3)
· bw. hari2 (1)
· znw. mangrimangri
slank worden ww. hari2 (2)
slapen ww. sribi (1)
· · go sribi
slapen gaan ww. go sribi
slapend been of arm znw. anansi2 (2)
slavendrijver znw. dreba
slavenhouder znw. srafumasra
slavenhoudster znw. srafumisi
slaventijd znw. srafuten
slavernij znw. katibo
slavin znw. umasrafu
slecht bnw. ogri (2)
· · ogri-ati (2)
· · takru-ati
· bw, bnw. takru (1)
slechte daden znw. kruktudu
· · ogridu
· · takrudu
slechte man znw. kruktuman
slechte persoon znw. takruman
slechts bw. nomo (1)
slechts (één) bw. kodo
slepen ww. srepi
slet znw. huru (2)
· · motyo (1)
· · yayo-uma
sleutel znw. sroto (2)
slijkspringer znw. kutai
slijm znw. loli (1)
slijmerig bnw. loli (2)
slijpen ww. srapu (2)
slikken ww. swari
slim bnw. koni (1)
· · lepi (3)
· · srapu (4)
slimheid znw. koni (2)
slimmerik znw. koniman
slingerplant znw. angatitei
slipper, houten znw. klompu
· · teptep
slok nemen gezegde. hari wan mofo
slokop znw. akanswari
slons znw. dot'feba
slordig bnw. fisti
· · morsu (2)
· · syabi-syabi
slot znw. sroto (1)
slot, op bnw. sroto (4)
slot, op ... zijn ww. sroto (6)
sluik haar znw. grati wiwiri
sluimeren ww. dyonko
sluipweg znw. bakapasi
sluis znw. sroisi
sluiten ww. sroto (3)
· · tapu1 (1)
smaak znw. tesi1 (2)
smaak, lekkere znw. switi (3)
smadelijk, op een ... manier bw. ondroyan
smaken ww. tesi1 (1)
smakken gezegde. naki en tongo
smal bnw. smara (1)
smeermiddel, dik znw. fatu1 (3)
smeerpoets znw. dot'feba
smeersel znw. oli (2)
smeken ww. begi1 (2)
smeren ww. lobi2
· · wrifi
smerig bnw. doti2 (2)
· · fisti
· · morsu (2)
smid znw. smeti
smijten ww. fringi
· · iti
smoel znw. smuru2
smoezen ww. konkru (3)
smookpot znw. smokopatu (1)
smoren ww. smuru1 (3)
snaar znw. titei (1)
snack, zoute znw. sowtusani
snel bw. es'esi
· · esi
· · gaw
· · tranga (4)
snel, heel bw. gawgaw
snelheid, met grote bw. buku3 (3)
snijboon znw. bonki (1)
snijden ww. koti1 (1)
snijden, in stukjes ww. kot'koti2
snijden, weg... gezegde. koti ... puru
snijtand znw. fes'tifi
snoep znw. sukrusani
snoepgoed znw. swit'sani
snoepgoed, soort znw. lek'tongo
· · watrakan2
snoepsoort znw. bigifutu2
· · kawlade
· · kawston
snoer, kralen znw. kraraketi
snot znw. frikowtu (1)
snotteren ww. hari ... noso
snuiten ww. snoiti
snuiten, de neus gezegde. bro noso
snuiven ww. snoifi (1)
snurken ww. snorku
sociëteit znw. koleisi (1)
soep znw. brafu
· · supu
soep, cassave... znw. kasabasupu
soep, oker znw. okrobrafu
soep, pinda znw. pindasupu
soep (van vis en peper) znw. peprewatra
soepgroenten znw. supuwiwiri
soepschildpad znw. krape (2)
sok znw. kowsu
soldaat znw. skotriki2
· · srudati
somber bw. brokosaka
sommige telw. son2
· rel.prn. sonwan
sommigen znw. son sma
soms bw. son leisi
soms ook vw. sobun (2)
soort znw. sortu (1)
soort huiduitslag, ringworm znw. lingaworon
soortgelijke bnw. sowan
soortgenoot bnw. speri1 (2)
soppen ww. dopu2
spaans(e) bnw. Spanyoro (2)
spaanse peper znw. alatakaka-pepre
spaanse taal znw. Spanyoro (3)
spaarkas, onderlinge znw. kasmoni
spade znw. krimneri
· · skopu2
Spanjaard znw. Spanyoro (1)
Spanje znw. Spanyorokondre
spannen ww. span (4)
spannen (een geweer) ww. kaka2 (1)
spannend bnw. span (1)
spanning znw. span (2)
sparen ww. kibri (2)
spatader znw. mekititei
specerij znw. spesrei (1)
specht znw. temreman2
speciaal bnw. aparti
· · spesrutu (1)
· bw. spesrutu (2)
speech znw. wortu (2)
speeksel znw. baba (2)
speelgoed znw. preisani
speelhol znw. karta-oso
· · koleisi (2)
speelhuis znw. koleisi (2)
speen znw. bobimofo
spel, soort znw. dyul
speld znw. pina2
spelen ww. prei (1)
spelenderwijs ww. preiprei (1)
spelonk znw. bergi-olo
sperma znw. skiti
spiegel znw. spikri2
spier znw. titei (3)
spierpijn znw. skin-ati
spierverrekking gezegde. titei dyompo
spies znw. lansri
spijker znw. spikri1 (1)
spijkeren ww. spikri1 (2)
spijkergat znw. spikrimarki
· · spikri-olo
spijs znw. nyanyan
spijsolie znw. nyan-oli
· · oli (1)
spijssoort znw. dosi
· · pon
spijssort znw. her'heri2
spijten ww. ati3 (2)
· · ati3 (3)
· · sari1 (2)
spin znw. anansi2 (1)
spinaap, zwarte znw. kwata
spin-nest znw. anansi-oso
spinneverhalen znw. anansitori (1)
spinneweb znw. anansi-titei
spinrag znw. anansi-titei
spinseldraad znw. anansi-titei
spion znw. bakaman (3)
splijten ww. kweri (1)
· · priti (4)
spoedig bw. dyonsro
· · her'esi
spoelen ww. spuru
spoelen, de mond ww. tyukutyuku
spoken ww. spuku (2)
spons znw. sponsu
spook znw. bakru (1)
· · bubu2
· · spuku (1)
· · takrusani
· · yorka
spookverschijning znw. leba
spot znw. spotu
spotgoedkoop bw. fu soso
spotnaam znw. dreiginen
spotpop znw. spot'popki
spotten met ww. meki spotu nanga
sprakeloos zijn ww. babaw (4)
spreekwoord znw. odo
spreekwoord gebruiken gezegde. koti odo
spreiden ww. piri (2)
spreken ww. taki1 (1)
spreker znw. takiman
spreuk znw. odo
springen ww. dyompo1
springen (als van een band) ww. sutu2
springen, op de bres gezegde. dyompo gi wan sma
springerig bnw. dyompodyompo (1)
sprinkhaan znw. sprenka
sprookje znw. anansitori (2)
spruit znw. pransun
spruiten ww. opo2 (2)
· · sproiti
spuiten ww. spoiti (1)
spullen znw. bagasi (2)
· · bugubugu1
· · lai (3)
· · pototo
· · samasama
· · sani (1)
· · taitai (2)
spuwen ww. spiti (1)
Sranan Tongo znw. nengre (4)
· · nengretongo
· · Takitaki
staak znw. tiki (1)
staal znw. isri (1)
staan ww. tnapu
staart znw. tere
staartbeen znw. gogobonyo
· · stoipi2
staat, in ... zijn hulpww. man2
staats register znw. lantibuku
stad znw. foto (1)
stad, hoofd... znw. mamafoto
stad, kom van de... znw. fotosei
stadsbewoner znw. fotosma (2)
stal znw. pen2
stal, paarde... znw. asipen
stam znw. lo2
stam (van de pinapalm) znw. prasara
stamhoofd znw. granman (1)
stampen ww. fon (2)
stampen (in een vijzel) ww. stampu1 (1)
stampen (met de voeten) ww. stampu1 (2)
stampen (op iets) ww. trapu1 (2)
stamper znw. matatiki
standhouden ww. ori stan
stank znw. smeri (3)
· · tingi (2)
stapel znw. ipi (1)
-ste bw. moro ... wan
stedeling znw. fotosma (2)
steeds bw. doro3
· · ala leisi
· · moro nanga moro
steekmug znw. maskita
steekpenning znw. bakafinga (2)
· · tyuku
steekvliegsoort znw. brokoston
steels bw. kibrifasi
steelsgewijs bw. kibrikibri
steen znw. ston (1)
steen, bouw... znw. bowston
steenpuist znw. butsweri
steigeren (van een paard) ww. stegre (2)
stekel znw. maka (2)
stekelrat znw. alata
· · maka-alata
stekelrog znw. spari
steken ww. dyuku (1)
· · sutu3 (2)
steken, in brand gezegde. poti faya gi
steken, meerdere malen ww. dyukudyuku
stelen ww. fufuru
stellen ww. seti (2)
stelt znw. tinkoko
stem znw. sten
stemmen (van muziekinstrumenten) ww. stèm
stemmen (verkiezen) ww. poti ... sten
stempel znw. stampu3 (2)
stempelen ww. stampu3 (1)
stenen bnw. ston (2)
stenen, gebroken znw. broko ston
stenen voetstuk znw. stonfutu (1)
ster znw. stari
sterappel znw. apra (2)
sterfgeval znw. dede1 (4)
sterilizeren (van een mens of dier) ww. tapu1 (4)
sterk bnw. steifi (1)
· · tranga (1)
sterke drank znw. sopi (1)
stern znw. fisiman2 (3)
sterven gezegde. bro tapu
· ww. dede1 (1)
steun znw. krakatiki
· · yepi (2)
steunen ww. kraka
· · yepi (1)
stevig bnw. kankan3
· · steifi (1)
· · tranga (1)
· bw. tranga (5)
stiekem bw. bakabaka (1)
· · kibrikibri
stier znw. bulu
· · burkaw
stijf bnw. steifi (2)
stijfsel znw. goma (1)
stijven ww. goma (2)
· · stesre (1)
stil bnw. tiri1 (2)
· bw.
· · safri (2)
stilletjes bw. safri (1)
stilletjes, heel bw. saf'safri (1)
stilstaan (van een uurwerk) ww. tan tiri
stinken ww. tingi (1)
stinken, laten ww. tingi (1)
stinkend bnw. tingi (3)
stoel znw. sturu
stoel soort znw. dyarususturu
stoelgang, moeilijke znw. trangabere
stoep znw. stupu
stof(textiel) znw. krosi (2)
stok znw. tiki (1)
stok met een haak znw. akatiki
stom bnw. babaw (1)
stomme znw. babawman (1)
stommigheid znw. sososani
stomp bnw. dede2 (1)
stomp geven gezegde. naki ... wan kofu
stomp (van een boom) znw. tompu
stompje bnw. kundu2
stoom znw. dampu (1)
· · smoko (4)
stop ww. tapu2 (2)
· znw. kba (4)
stoppen ww. kiri (4)
· · poti
storen ww. trobi (2)
storm znw. sekiwatra
· · sibibusi
stoten ww. buku3 (1)
· · buku3 (2)
· · pusu
· · syobu
· · trusu (2)
stotteren ww. gagu
stoven ww. stofu (1)
straat znw. pasi
· · strati
straatjongen znw. wakaman
straattaal gezegde. wakaman taal
straf znw. strafu (1)
straf ondergaan ww. nyan strafu
straf uitzitten ww. koti strafu
straffen ww. strafu (2)
strak bnw. span (5)
· · tai2
straks bw. dalek
· · dyonsro
strand znw. sekanti (1)
streek znw. banti2
· · koni (2)
· · kontren
· · triki1
streep znw. strepi (1)
streken, ondeugende znw. kwai (2)
strengetje znw. taki3 (2)
strijd znw. feti (2)
· · strei (2)
strijdamulet znw. feti-obia (2)
strijden ww. feti (1)
· · strei (1)
strijdwagen znw. fetiwagi
strijken ww. grati (4)
strijken, haastig ww. grat'grati
strijken (met ijzer) ww. triki2
strijkijzer znw. isri (3)
· · triki-isri
strijkplank znw. trikiplanga
stromen ww. lon (2)
strontje znw. struntyi
strooien ww. stroistroi
stroom znw. faya2 (2)
stroomrekening znw. faya2 (3)
stroomversnelling znw. sula
strovuur znw. karuw'wiri faya
struikelen gezegde. misi futu
struikelen, laten ww. aka1 (3)
struikgewas znw. busbusi (1)
· · kapuweri
struikgewas, droog znw. grangran
studeren ww. stuka (1)
studie znw. stuka (2)
stuipen znw. stoipi1
stuiptrekken ww. kisi stoipi
stuitbeen znw. stoipi2
stuiten overg.ww. stotu1
stuiver znw. loto (2)
stuk znw. pisi1
stuk hout znw. bowtu3 (1)
stukjes znw. pis'pisi1 (1)
stukjes, aan bw. pis'pisi1 (2)
stukjes, in heel kleine bw. fin'fini (1)
sturen ww. seni
stutten overg.ww. stotu1
suf bnw. bobo (2)
sufferd znw. babawman (2)
· · fredeman
suiker znw. sukru (1)
suiker, poeder... znw. puirisukru
suikeren ww. sukru (3)
suikerklontje znw. sukrukandra
suikerpot znw. sukrupatu
suikerriet znw. tyen
suikerwerk znw. sukrusani
suikerziekte znw. sukru (5)
sukkelen ww. pinapina
· · tingatinga
sukkelen (door ziekte) ww. sikisiki (1)
Surinaamse bnw. Sranan (2)
Surinaamse taal znw. Sranan (3)
· · Sranantongo
Suriname znw. Sranan (1)
· · Sranankondre
Surinamer znw. Srananman
· · Sranansma
Surinamerivier znw. Srananliba
suspensoir znw. stonbanti
sussen ww. boboi
· · dodoi
synagoge znw. dyukerki
Copyright © 2003