T - t

taai bnw. tai2
· · tranga (2)
taakwerk znw. dyapwroko
taal znw. tongo (2)
taal, engels znw. Ingristongo
taal, Indianen... znw. ingitongo
taal, kromanti znw. kromantitongo
taal, vuile znw. dot'taki
taart znw. kuku1 (1)
tabak znw. tabaka
tablet znw. perki
taboe znw. trefu
tachtig telw. aititenti
tafel znw. tafra (1)
taille znw. bere1 (4)
taille v.e. broek znw. brukubere
tajer znw. taya
tajer, Chinese znw. sneisitaya
tajerblad znw. tayawiwiri
tajersoort znw. pontaya
tak znw. taki3 (1)
takje znw. taki3 (2)
talisman znw. bereketi
tamarin, roodhand... znw. saguwenke
tamarinde znw. tamalen
tamboerijn znw. sinsin1
tand znw. tifi (1)
tand, hoek... znw. aitifi
· · ukutifi
tandarts znw. tifidatra
tanden poetsen idioom. wasi ... mofo
tandenknarsen ww. kaw ... tifi
tandpijn znw. tifi-ati
tandvlees znw. krumu
tang znw. tanga
tangara, blauwgrijze znw. blawforki
· · blawtyi
tante znw. tanta (1)
tapijtslang znw. daguwesneki
· · gadosneki
· · papasneki
tapir znw. bofru
tasten overg.ww. firi (2)
taxiën ww. rei1 (1)
t.b.v. voorz. fu (5)
te veel bw. tumsi
teder znw, bw. safu-ati
teek znw. kupari
teelbal znw. koko1 (2)
teen znw. finga (1)
· · futufinga
teen, grote znw. bigidoi
· · doi
teer znw. tara (1)
teer, met ... bedekken ww. tara (2)
tegen voorz. te1 (3)
tegenhouden ww. ori na baka
· · dyam (3)
· · ori (1)
· · tapu2 (3)
tegenkomen ww. tuka
tegenover bw. abrasei fu
· voorz. abra (3)
tegenspoed znw. ongoloku (1)
tegenspreken gezegde. hari taki
tegenstand bieden gezegde. kaka futu
· ww. feti baka
tegenvallend bnw. tranga (3)
tegenwerken ww. dyèns
tegenwoordig znw. dis'ten
tehuis znw. oso (1)
teju, grote znw. sapakara
teken znw. marki (1)
tekening znw. prenki
telefoneren gezegde. naki wan konkrutitei
telefoon znw. konkrutitei
teleurgesteld, diep ... zijn gezegde. broko ... ati
telkens bw. doro3
· · ala leisi
telkens een bw. wan wan
telkens wanneer vw. solanga (2)
telkens weer bw. ala yuru
tellen ww. teri (1)
tenger znw. mangrimangri
tent znw. tenti
tepel znw. bobimofo
ter plaatse voorz. na2 (1)
tergen ww. tanteri
termiet znw. uduloso (1)
terug bw. baka4 (2)
· · di psa
teruggaan ww. go baka
terugkeren ww. drai baka
terugkomen ww. drai kon baka
· · kon baka
terugkomst znw. konbaka
terwijl vw. di (2)
testikels znw. koko1 (2)
tevreden gezegde. ati sidon
thans bw. now
· · nownowde
thee znw. fayawatra
· · te2
theedoek znw. pret'duku
theepot znw. tepatu
tien telw. tin
· znw. doni (2)
tien cent znw. doni (1)
tijd znw. ten
· · yuru1
tijd, van deze znw. dis'ten
tijdelijk bw. sranga
tijdje znw. pisten
tijdstip znw. pisten
tijger znw. tigri1 (1)
tijgergeest znw. dyebri
· · tigriwinti
tikken ww. koko2 (3)
tillen ww. opo3 (1)
timmeren ww. temre (1)
timmerman znw. temreman1
tinteling in lichaamsdeel znw. anansi2 (2)
tip znw. pingi (3)
tip geven ww. pingi (4)
tipgever znw. dalaskowtu
tjap znw. tyapu (1)
tjap, een ... gebruiken ww. tyapu (2)
tobbe znw. tobo
tobben ww. pina1 (1)
tobberig zijn gezegde. broko ... ede
toch bw. toku
toedekken ww. tapu1 (3)
toegangsbewijs znw. karta (2)
toegift znw. baksis
toekan kuyake (1)
toekan, roodsnavel... kuyake (2)
toekeren, de rug gezegde. drai ... baka gi
toelachen ww. lafu (5)
toen vw. di (1)
· · di (2)
· · ne
toereiken ww. langa2
toespijs znw. stimofo
toespijs, soort znw. bere2
toespraak znw. wortu (2)
toestemming znw. primisi
toestemming geven gezegde. gi pasi
toeter znw. tutu (3)
toilet znw. kumakoisi
· · plei2
tokkelen (v.e. gitaar) ww. pingi (2)
tomaat znw. tomati
ton znw. bari1
toneelspel znw. komediprei
tonen ww. sori (1)
tong znw. tongo (1)
tonsillen znw. amandra1
toom, in ... houden ww. basi1 (2)
toorn znw. atibron
top voorz. tapu3
· znw. noko
tot voorz. te1 (3)
· vw. te leki
totdat vw. te leki
· · te1 (2)
touw znw. titei (1)
tovenaar znw. tofruman
toveren ww. tofru
toverij znw. tofruwroko
traag bnw. loli (3)
trachten ww. pruberi
tralie znw. trarki
tranen znw. watra-ai
tranen, in ... uitbarsten ww. bari krei
trap znw. trapu1 (1)
trappen ww. skopu1
· · trapu1 (2)
trein znw. loko
treiteren ww. tanteri
trekken ww. hari1 (1)
· · kiki
treuren ww. sari1 (3)
trillen ww. beifi
trom znw. dron
trom spelen (op een goede manier) gezegde. koti a dron
trommelaar znw. dronman
trommelstok znw. drontiki
trommelvel znw. dronbuba
trommelvlies znw. yesimama
trompet znw. tutu (2)
trompetvogel znw. kamikami
tromsoort znw. apinti
· · bongo
troon znw. kownusturu
troost znw. trowstu (2)
troosten ww. trowstu (1)
tropenhelm znw. kork'ati
tropische huidziekte znw. yasi
tros znw. bosu (1)
trouwdag znw. trowdei
trouweloze liefde znw. yayolobi
trouwen ww. trow (1)
trouwens bw. esko
tuin znw. dyari
tuinman znw. dyariman
tuit znw. mofo (5)
tussen voorz. mindri (2)
tussenpersoon znw. mindriman
tussenweg znw. boropasi
twaalf telw. twarfu
twee telw. tu1
tweedracht znw. pratifasi
twijfelen ww. degedege (2)
· · draidrai (2)
twintig telw. tutenti
· · twenti
twist znw. toko
· · trobi (1)
twisten ww. fasi3
Copyright © 2003