U - u

u vnw. yu
ui znw. ayun
uil znw. owrukuku2
uil, kerk... znw. puspusi-owrukuku
uit voorz. fu (2)
uit elkaar halen ww. lusu (5)
uitdagen ww. tyari doro ai na
uitdelen ww. prati (3)
uitdoen ww. kiri (2)
uitdoven ww. kiri (3)
uiten gezegde. puru taki
uitgaan gezegde. go na strati
· ww. koiri (2)
uitglijden ww. grati (2)
uitgraven ww. diki puru
uithangen, ergens gezegde. anga na
uitjouwen ww. bari dreigi
uitkiezen ww. teki (2)
uitkijk, op de ... staan gezegde. ori wakti
uitkloppen ww. klapu (3)
· · naki (2)
uitlachen ww. lafu (2)
uitleggen gezegde. broko ... na pikinmoni
· ww. brokobroko (3)
uitlekken ww. hari watra
uitlenen ww. leni (1)
uitlepelen ww. spun (2)
uitlezen ww. piki2 (5)
uitlokken gezegde. suku ... mofo
uitlopen ww. waka (3)
· · yayo
uitmaken ww. kiri (2)
uitnodigen ww. kari ... kon
uitnodiging znw. kari (3)
uitpersen ww. kwinsi (2)
uitrekken gezegde. hari ... kon langa
uitrekken (zich) gezegde. hari lesi
uitroeien ww. rutu puru
uitrusten ww. hari ... baka
· · bro (4)
uitschelden gezegde. was' go
· ww. kosi1 (1)
· · krutu (3)
· · sanga-banga
· · skuru (2)
uitschelden, iemand gezegde. pisi na en tere
uitslag znw. kraskrasi
uitsluiten ww. skotu (4)
uitspreiden ww. bradi (2)
· · panya (1)
uitspugen ww. spiti (1)
uitstappen ww. saka2 (3)
uitstappen en duwen znw. sakapusu
uitstappen, laten ww. saka2 (4)
uitstellen ww. draidrai (1)
uitvaagsel znw. sakasaka (2)
uitvaart znw. beri (2)
uitverkoop znw. bunkopu seri
uitwerken, iemand ww. dreba (2)
uitwerpsel znw. kaka1
· · kunkun (2)
uitwissen ww. figi (2)
uitwringen ww. kwinsi (3)
uitzoeken ww. piki2 (3)
urine znw. pisi2 (1)
urineren ww. pisi2 (2)
uur znw. yuru1
uw pers.vnw. unu (1)
· vnw. yu
uzelf wederkerend.vnw. unsrefi (1)
Copyright © 2003