W - w

waaien ww. wai1 (1)
waaier znw. waiwai2
waakzaam zijn gezegde. de na ai
waar bnw. tru (1)
· bw. pe (2)
· vragend.vnw. ope
· · pe (1)
waarachtig bnw. dyadya
waarde znw. warti (1)
waarderen ww. teri (3)
waardig bnw. warti (2)
waarheid znw. tru (2)
· · tru sani
waarheid zeggen gezegde. taki leti
waarlijk bw. trutru (2)
waarom bw. sanede (2)
· vraag. meki (2)
· · fu sanede meki
· vragend.vnw. fa1 (1)
· · sanede (1)
· vw. meki (1)
waarschuwen ww. bari2 (3)
· · piri-ai gi (1)
· · warskow (1)
waarschuwing znw. warskow (2)
waarzegger znw. lukuman
wacht znw. wakti (2)
wacht houden gezegde. ori wakti
wachten ww. wakti (1)
wachter znw. waktiman
wachthuisje znw. wakti-oso
wagen ww. prefuru
· znw. wagi (1)
wagen, paarden znw. asiwagi
wakker bw. wiki2 (1)
wakker blijven gezegde. tan na ai
wakker maken ww. wiki2 (3)
wakker worden ww. wiki2 (2)
wakker zijn gezegde. de na ai
wal znw. syoro
wandelen ww. koiri (1)
· · waka (1)
wandelstok znw. wakatiki
wang znw. seifesi
wang, binnenkant van znw. seimofo (2)
wanhopen gezegde. lasi ati
wankelen ww. degedege (1)
wanneer bw. oten (2)
· vragend.vnw. oten (1)
· vw. te1 (1)
wannen ww. wai1 (3)
wanorde znw. bakba wenkri
want vw. bika
· · wanti
wapen znw. fetisani
war, in de ... brengen ww. bruya (2)
warm bnw. waran (1)
· bw. faya1 (2)
warm, hebben bnw. benawtu
wasbak znw. was'baki
wasbeer znw. krab'dagu
wasbord znw. was'uma
wasgoed, schoon znw. was'krosi
wasplank znw. grumagruma (1)
wassen ww. wasi (1)
wasvrouw znw. was'frow
wat bw. san1 (2)
· vragend.vnw. fa1 (1)
· · san1 (1)
water znw. watra (1)
water, onder ... lopen onoverg.ww. sungu (2)
water, put... znw. pet'watra
waterbreuk znw. koro2
waterbuffel znw. watrakaw
watergeest znw. watramama
waterig bnw. watra (2)
waterkant znw. syoro
· · watrasei
waterkruik znw. watrakan1
watermeloen znw. watramun
waterpomp znw. watrapompu
waterrekening znw. watra (3)
waterslang znw. watrasneki
waterval znw. sula
watervarken znw. kapuwa
w.c. znw. kumakoisi
· · plei2
we pers.vnw. unu (2)
· vnw. wi
wedden ww. strei (3)
weddenschap znw. strei (4)
wederom bw. baka4 (1)
· · baka agen
· vw. agen
wedijveren ww. strei (1)
wedloop znw. streilon
wedstrijd znw. wega
wedstrijd houden ww. strei (1)
weegschaal znw. wegi (1)
week znw. wiki1
week, volgend bw. tra wiki
week, vorige gezegde. a wiki di psa
weer vw. agen
weer maken ww. meki (3)
weerhouden ww. ori na baka
· · tapu2 (1)
weerstand bieden gezegde. kaka futu
· ww. ori stan
weerzien ww. miti baka
weeshuis znw. weisi-oso
weeskind znw. weisipikin
Weg! vw. Gwe!
weg bw. gwe (2)
· ww. gwe (3)
· znw. pasi
weg, openbare znw. lantistrati
wegbrengen ww. tyari ... gwe
wegduiken ww. dukrun (2)
wegen ww. wegi (3)
weggaan gezegde. teki pasi
· ww. grati (5)
· · gwe (1)
· · hari1 (4)
· · libi2 (2)
weggooien ww. fringi ... trowe
· · iti ... trowe
· · trowe
weghalen ww. puru
wegjagen ww. yagi
weglopen ww. lowe
wegloper znw. loweman
wegnemen ww. puru
· · teki (1)
wegsmijten ww. fringi ... trowe
· · trowe
wegstoten; afstoten ww. pusu puru
wegsturen ww. seni gwe
wegtrekken ww. hari1 (4)
wegvegen ww. figi puru
wegwaaien ww. wadya
· · wai1 (1)
wegwissen ww. figi puru
weide znw. wei (1)
weiden ww. wei (2)
weigeren ww. weigri
weiland znw. buruwei
weinig bnw. pikinso (1)
· bw. lagi (2)
weinig, heel bnw. frafra (1)
wekken ww. wiki2 (3)
wel vw. nomo (2)
· · we
wel (tussenwerpsel) tw. baya
weldaad gezegde. tan bun
weldra bw. dyonsro
welke betrek.vnw. di (3)
welk(e) bnw. iniwan
· bw. sortu (3)
· vragend.vnw. sortu (2)
welke persoon bw. suma (2)
wellustig bnw. krasi2 (4)
welverdiend bw. fiti (3)
wemelen van ww. monyo
wenden ww. drai (4)
wenk znw. pingi (3)
wenk geven ww. pingi (4)
wenkbrauw znw. tapu-ai-wiwiri
wenkpootje kamrawenke (4)
· znw. waiwai-anu
wennen ww. gwenti (2)
wens znw. winsi1 (1)
wensen ww. winsi1 (2)
wereld znw. grontapu (1)
werk znw. dyap
· · wroko (3)
werkdag znw. wrokodei
werkelijk bnw. tru (1)
· bw. fu tru
· · krinkrin (1)
werken ww. wroko (1)
werken met iets ww. wroko (2)
werker znw. wrokoman
werkgever znw. wrokobasi
werkplaats znw. wroko (4)
· · wrokope (1)
werktuig znw. wrokosani (1)
werpen ww. fringi
· · iti
werpnet znw. tyasneti
wesp znw. waswasi
wesp, veld... znw. marbonsu
wespenest znw. dot'oso
wespeneter znw. likanu
wespennest; nest, wespen... znw. godo1
· · waswas'godo
wespesoort znw. kapasi-waswasi
wet znw. wèt
wet, een ... vaststellen gezegde. naki wan wèt
weten ww. sabi (1)
wetenschap znw. sabi (2)
wetten ww. srapu (2)
weven ww. brei (1)
wezen, levend znw. libisani
whisky znw. bita (3)
wie bw. suma (2)
· vnw. suma (3)
· vragend.vnw. suma (1)
wie dan ook znw. iniwan sma
wiebelen ww. sek'seki (2)
wieden ww. wai1 (4)
wiegen ww. boboi
wiegen, in slaap ww. dodoi
wij pers.vnw. unu (2)
· vnw. wi
wijd bnw. bradi (1)
wijdlopig bnw. langabere
wijfelen ww. degedege (2)
wijfje znw. umawan
wijk znw. birti (2)
· · kontren
wijken ww. wai1 (5)
wijlen bnw. sargi
wijn znw. win
wijngaard znw. droifidyari
wijnstok znw. droifibon (1)
wijs bnw. koni (1)
wijsheid znw. koni (2)
· · ondrofeni (2)
· · sabi (2)
wijze znw. fasi1
wijzen ww. sori (1)
wijzigen ww. drai (4)
· · kenki (1)
wijziging znw. kenki (4)
wikkelen ww. domru
wikkelen, omheen ww. frekti (4)
wil znw. wani (3)
wild bnw. krasi2 (1)
· znw. bus'meti (1)
wildbraad znw. bus'meti (2)
willen hulp.ww. wani (2)
· ww. wani (1)
wimper znw. ai-wiwiri
wind znw. winti1
windvlaag znw. draiwinti
winkel znw. wenkri
winkelier znw. wenkriman
winkelier, Chinese znw. omu (2)
winnaar znw. winiman
winnen gezegde. titei (5)
· ww. wini (1)
winst znw. wini (3)
winter znw. kowruten
winterkoning, huis znw. gadofowru
· · gadotyo
winterkoning, huis... znw. tyotyofowru
wintipriester znw. duman (2)
wip (met een rijwiel) ww. stegre (1)
wisselen ww. broko2 (1)
· · broko2 (2)
· · kenki (3)
wit bnw. weti (1)
witkop goean znw. wet'ede-marai
woede znw. atibron
woede, de ... koelen gezegde. puru atibron tapu
woedend bnw. faya-ati
woensdag znw. dridewroko
woerd znw. drèk
woestijn znw. dreisabana
wolk znw. wolku
wollig bnw. fugufugu (1)
wonde znw. soro (1)
wonden znw. sorosoro
wonder znw. wondru
wonderdokter znw. bonuman
· · dresiman
· · lukuman
wonderolie znw. kastroli
wonen ww. libi1 (3)
· · tan1 (2)
wonen, zelfstandig samen gaan gezegde. seti libi
woning, bouwvallig znw. broko-oso
woning, éénkamer... znw. kamra-oso
woning, erf... znw. nengre-oso
· · prasi-oso
woning, kleine znw. afdaki
woonkamer znw. foroisi
woonplaats znw. tanpresi
woord znw. wortu (1)
woord houden, zich niet aan zijn overg.ww. bron (3)
woordenboek znw. wortubuku
woordvoeder znw. takiman
worden ww. kon (2)
· · tron1
worm znw. woron (1)
wormen, medicijn tegen znw. worondresi
wormhagedis krarasneki (4)
· znw. tu-ede sneki
wormkuur znw. worondresi
worstelen ww. feti (1)
· · strei (1)
wortel znw. rutu (1)
wouddier znw. bus'meti (1)
wouw, zwaluwstaart... znw. sesei-aka
· · sipifowru
wraak znw. atibron
wrat znw. sowtu2
wreedheid znw. ogri-ati (1)
wreef znw. tapufutu
wreken gezegde. teki refrensi
· ww. refrensi (2)
wrijven ww. griti (2)
· · lobi2
· · wrifi
wrijven, meermalen ww. wrif'wrifi
wrikken ww. wenweni
wroeging krijgen gezegde. masi ... ati
wrok koesteren gezegde. hori ... na ati
wurgen ww. tyokro
Copyright © 2003